Grønn på forbrukslån? Lær deg begrepene før du søker

Her er alle begrepene du bør kjenne til før du tar opp et forbrukslån. Ordlisten er ikke alfabetisk, men i stedet inndelt etter tema. Vi tar med eventuelle synonymer som ofte brukes, og illustrerer med enkle eksempler der det er nødvendig.

Generelt om forbrukslån

Nedbetalingslån

Alle vanlige lån er såkalte nedbetalingslån. Det betyr at du får utbetalt hele lånesummen på en gang, og deretter betaler tilbake lånet i avdrag. Et nedbetalingslån er annerledes enn et fleksibelt lån på blant annet dette punktet.

Fleksibelt lån

Et fleksibelt lån er når du får tildelt en kredittramme (for eksempel 200 000 kroner) i stedet for å få hele lånet utbetalt på en gang. Du overfører selv fra kredittrammen etter behov. Renter beregnes bare av det du bruker. Dette virker på samme måte som pengene du ”låner” med et kredittkort.

Synonym: Personlån, brukskreditt, flex-lån, rammelån, og kredittlån brukes også.

Refinansieringslån

Et refinansieringslån er et vanlig lån som brukes til å betale tilbake annen gjeld. Det er vanlig å søke forbrukslån uten sikkerhet til å refinansiere smålån og kredittkortgjeld.

Smålån

Et smålån er et vanlig forbrukslån der lånesummen er lav. Bankene bruker betegnelsen kun av hensyn til markedsføring, og med ulike grenser for hva de mener kan anses som smålån. Som regel snakker vi om lån under cirka 70 000 kroner.

Mikrolån

Et mikrolån er de minste smålånene. Som regel snakker vi om lån fra 2 000 kroner og opp til maksimalt 20 000 kroner. Mikrolånene er de dyreste du finner, og du bør unngå å ha flere av de.

Forbrukslån med og uten sikkerhet

Så godt som alle forbrukslån er uten sikkerhet i følge forbrukslån.no. Det vil si at du ikke må stille med pant eller kausjonist for å få lånet. Det finnes også banker som tilbyr forbrukslån med sikkerhet, for eksempel Svea Finans og Bank2. Dette er lån som retter seg mot personer med betalingsanmerkninger. Disse får kun låne dersom de kan stille med sikkerhet (som regel egen bolig, eller kausjonist).

Om tilbakebetalingen og kostnadene

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden er den tiden det tar å tilbakebetale lånet. Dette avtales med banken når du inngår låneavtalen. For forbrukslån uten sikkerhet kan du maksimalt ha 5 års nedbetalingstid.

Synonym: Løpetid og tilbakebetalingstid brukes også.

Nominell rente

Den nominelle renten er rentene du betaler per år. Dette kan kalles grunnrenten, og skal dekke bankens kostnader og inntektskrav på lånet. De nominelle rentene viser ikke den reelle kostnaden din på lånet, fordi alle gebyrer kommer i tillegg.

Nivået på de nominelle rentene på vanlige forbrukslån ligger mellom 5% og 20%. På smålån er de vanligvis litt høyere, mens på mikrolån kan de være svært høye fordi nedbetalingstiden er på kun noen måneder.

Effektiv rente

Effektiv rente er den nominelle pluss alle gebyrene du betaler i løpet av lånetiden. Jo kortere nedbetalingstid lånet har, desto høyere blir den effektive renten. Dette fordi etableringsgebyret fordeles på færre måneder. Totalkostnadene blir likevel alltid lavere jo kortere nedbetalingstiden er.

Etableringsgebyr

De fleste banker krever et engangsgebyr når du inngår låneavtalen. Dette kalles et etableringsgebyr. Gebyret er på omtrent 900 kroner for vanlige forbrukslån på inntil 500 000 kroner.

Noen banker har lavere etableringsgebyr for små lånesummer. Et fåtall banker tilbyr gebyrfrie lån under en viss sum (Santander), eller dersom lånet skal brukes til refinansiering (Bank Norwegian).

Termingebyr

Termingebyret er gebyret du betaler for alle månedlige innbetalinger på lånet. Dom regel er gebyret på 40 til 50 kroner.

Avdrag

Et avdrag er den summen du betaler tilbake på selve lånet. Har du lånt 12 000 kroner, med en nedbetalingstid på 1 år, blir avdraget 1 000 kroner per måned (dersom du har avtalt like store avdrag alle måneder, det vil du har et serielån).

Terminbeløp

Terminbeløpet er det du betaler tilbake til banken hver måned. Beløpet er avdraget, pluss rentene, pluss termingebyret.

Avdragsfritak

Noen banker tilbyr såkalt avdragsfritak et visst antall måneder. I denne perioden betaler du da kun tilbake påløpte renter og gebyrer. Terminbeløpet, den månedlige innbetalingen, blir dermed lavere. Imidlertid vil det ta lengre tid å tilbakebetale lånet, og totalkostnadene dine blir derfor høyere. I tillegg er det vanlig at du må betale et ekstra gebyr for å få avdragsfritak.

Betalingsutsettelsen

Et fåtall banker tilbyr betalingsutsettelse. Det vil si at du slipper å betale renter og avdrag en måned eller to. Som med avdragsfritak vil lånet da ta lengre tid å tilbakebetale, og total kostnadene blir høyere. Du må også som regel betale et gebyr for å få betalingsutsettelse.

Førtids innfrielse av forbrukslån

Du har alltid rett til å innfri et lån i sin helhet, og på hvilket som helst tidspunkt. Betaler du tilbake hele gjelden, for eksempel om du arver, vil det ikke tilkomme ekstra kostnader (kun påløpte renter frem til tidspunktet du innfrir lånet).

Angrerett

Du har angrerett på alle lån på inntil 30 dager. Egentlig er angreretten noe overflødig, i og med at du likevel har rett til full innfrielse av lånet. Banken har krav på alle påløpte renter og gebyrer dersom du benytter deg av angreretten.

Om søknadsbehandlingen

Kredittsjekk

En kredittsjekk foretas av banken når de skal bestemme om du får lånet eller ikke. De undersøker økonomien din og betalingshistorikken din, og kontrollerer at du er den du utgir deg for å være. Dette er opplysninger som er offentlig tilgjengelig, for eksempel hos Folkeregisteret, Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, og i Gjeldsregisteret.

Synonym: Kredittvurdering.

Kredittscore

I forbindelse med kredittsjekken banken foretar, bruker de også en såkalt kredittscore som utarbeides av kredittopplysningsselskap (for eksempel Evry, Bisnode og Experian). Dette er en beregning av hvor sikker betaler du er. Scoren baseres på en rekke faktorer, blant annet alder, betalingshistorikk, gjeld, inntekter, bosted, med mer. Som regel rangeres du fra null til hundre, der hundre er best.

Jo bedre kredittscore du har, desto større er sjansene for at lånet innvilges. Høy kredittscore betyr også at du normalt får bedre rentetilbud på forbrukslån, enn om kredittscoren er lav.

Betalingsevne

Betalingsevnen din er et begrep som brukes om hvor mye penger du har til overs, etter at alle kostnader er betalte. Har du høy inntekt, lav gjeld, og lave månedlige levekostnader, er betalingsevnen din god. God betalingsevne betyr større sjanser for å få lån, og sammen med høy kredittscore betyr det som regel at du får bedre rentetilbud på et forbrukslån.

Synonym: Likviditet.

Mislighold av lånet

Mislighold

Mislighold i denne sammenhengen betyr at du ikke har betalt renter og avdrag i henhold til låneavtalen. Lånet er ikke misligholdt om du bare er for sen med en innbetaling, men dersom du unnlater helt å betale, vil forpliktelsene dine overfor banken anses som brutt. Banken kan da si opp låneavtalen.

Inkasso

Inkasso er når gjelden blir inndrevet. Dersom du ikke betaler den månedlige regningen fra banken, vil banken sende deg et inkassovarsel. Du får da et nytt krav i posten, med minimum 14 dagers frist til å betale. Unnlater du å betale innen denne fristen, vil du deretter motta en betalingsoppfordring fra banken.

Dersom det har gått 30 dager etter at den opprinnelige regningen skulle vært betalt, kan banken foreta såkalt rettslig inndrivelse. Det betyr som regel at lånet anses som misligholdt, og banken tar ut en forliksklage eller utleggsforretning.

Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning kan registreres i ditt navn (registreres hos kredittopplysningsbyråer) dersom du har misligholdt gjeld, og gjelden er gått til rettslig inndrivelse. Slike anmerkninger vil så godt som alltid føre til at lånesøknaden din avslås. Før du kan få låne, må gjelden som betalingsanmerkningen angår bli tilbakebetalt. Anmerkninger slettes da raskt.

Andre viktige begreper

Låneagent

En låneagent er et selskap som innhenter lånetilbud fra bankene på vegne av deg. Tilbudene kommer da fra banker som agenten samarbeider med. De beste agentene kan hente inn over 15 uforpliktende tilbud. Dette gjør det enklere å finne det beste og billigste lånet. Det koster ikke noe å bruke en låneagent, og flere av de beste selskapene tilbyr også gratis rådgivning og hjelp med søknadsprosessen.

Synonym: Lånemegler, låneformidler, og finansagent.

Medlåntaker

En medlåntaker er når du tar opp lån sammen med en annen. Dette gjør det enklere å få innvilget lånet, og noen ganger blir rentebetingelsene bedre. Mange banker krever at medlåntakeren er ektefelle. Begge parter blir juridisk ansvarlige for å betale tilbake lånet.

Synonym: Medlåner.

Kausjonist

En kausjonist er en person som garanterer for tilbakebetalingen av lånet. Dersom du som låntaker ikke betaler, kan banken kreve at kausjonisten gjør det. Ofte må kausjonisten stille med såkalt realkausjon, det vil si at banken tar pant i kausjonistens bolig eller annen eiendom.

Det er ikke vanlig at nisjebanker med forbrukslån aksepterer kausjonist, men de fleste aksepterer medlåntaker.

Betalingsforsikring

Noen banker tilbyr betalingsforsikring på forbrukslån. Forsikringen dekker vanligvis månedskostnadene (renter og avdrag) i et visst antall måneder dersom du blir sykemeldt eller mister jobben. Lånet blir noe dyrere dersom du forsikrer det. Det er ikke alle som trenger betalingsforsikring, og du bør sette deg godt inn i vilkårene før du bestemmer deg.

https://www.entercard.no/forbrukerinfo/hva-er-et-forbrukslan-2/

Share